Mga Paraan na Makakatulong sa Pagpapatayo ng Isang Restaurant

Share:

Ang isang product na kahit kailanman ay hindi nalalaos ay ang pagbenta ng pagkain. Canteen man o malaking restaurant, lahat ng ito ay tiyak na patok sa mga tao. Ang Pinoy, by nature ay mga eaters. Mahilig ang Pinoy sa pagkain. Napaka-adaptable ng mga Pinoy kaya kahit anong klaseng pagkain pa yan mula sa iba’t ibang sulok ng mundo ay kaya nilang maka-survive sa mga ito. Ito na din ang isa sa kadahilanan kung bakit napaka-gandang magtayo ng restaurant sa Pilipinas.
Credit Image: http://iremit.co.nz/filipino-stores-restaurants-new-zealand-find/

Ang mga sumusund ay mga paraan na maaring makatulong sa pagpapatayo ng isang restaurant:

1. Subukang magtrabaho sa isang restaurant
Ang isa sa pinaka-best na paraan para mabawasan ang risk sa pagkalugi sa pagpapatayo ng isang restaurant ay ang pagkakaroon ng work experience na related sa isang restaurant.
Mainam din na ang restaurant na iyong pagkukuhanan ng work experience ay related o nasa kaparehong theme ng restaurant na plano mong simulant o itayo.

Sa ganitong paraan, matutunan mo kung paano ang marketing ng isang restaurant, pagdevelop ng menu, pagproseso ng payroll, at marami pang iba na component ng restaurant world.

2. Alamin mo ang iyong target market
Alamin kung sinu-sino ang mga tao na nakikita mo na kakain sa iyong restaurant kapag ito ay fully-functioning na. Ang mga tao bang ito ay mga teenagers, pamilya, mga bata, o mga senior citizens? Ang pag-alam ng iyong target market ay importante sa pagsisimula ng pagplano, sa pagdevelop ng competitive na menu, sa paghahanap ng location, decoration at atmosphere ng restaurant.

3. Pumili ng Service style at Food concept
Ang isa sa importanteng desisyon sa pagplano ng isang negosyo ay ang pagdecide kung ano ang specific na service style (fast-food, midscale, at upscale) at food concept (pagpili ng cuisine tulad ng Asian Cuisine ba, Chinese Cuisine, Pinoy cuisine at iba pa).

4. Gumawa ng Business Plan
Walang fixed na format ang paggawa ng business plan. Maraming mga reference materials tulad ng mga libro at internet upang makatulong sa paggawa ng business plan.

Ang ilang mga importanteng bagay na dapat mailagay sa isang business plan ay ang overall na konsepto at goals ng negosyo, specific na mga financial na impormasyon at mga projections, description ng iyong mga target market, iyong mga menu at pricing scheme, kagamitan o equipment, detalye tungkol sa mga empleyado, paraan ng pag-aadvertise ng produkto, marketing plan ng negosyo, at ang potential na exit strategy kung sakaling plano nang tapusin ang negosyo.

5. Gumawa ng Menu
Ang menu ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng isang restaurant. Maari nitong maitaas ang sales ng isang restaurant ngunit maari rin nitong ibagsak ang sales ng isang restaurant. Palaging i-update ang business plan at gumawa ng paraan upang malaman kung ang target market ba ng negosyo ay na-sasatisfy sa menu ng kumpanya.

6. Pumili ng Location at Layout
Ang lokasyon ng isang negosyo ay napakahalaga. Mainam na makahanap ng lokasyon kung saan mayroong “extreme traffic” na kung saan may mga convenient parking space at malapit sa madaming mga negosyo.

Source: https://www.legalzoom.com/articles/how-to-start-a-business-opening-a-restaurant

No comments