Mga Paraan sa Pagpapatayo ng isang Aquarium Shop

Share:

Kung mahilig ka sa pag aalaga ng mga isda, maari kang magpatayo ng isang aquarium shop. Kasabay ng pagbebenta mo ng mga iba’t ibang klase ng mga isda ay ang paggawa at pag-supply mo na din ng mga aquariums sa iyong lugar.

Kailangan mo ng kagalingan sa paglikha, determinasyon, at malawak na pagpaplano upang maging successful ang iyong negosyo.


Ang mga sumusunod ay mga paraan upang makapagpatayo ng isang successful na aquarium shop:

1. Gumawa ng ma-detalyadong goal-oriented na business plan para sa iyong itatayo na aquarium shop.

Isulat ang iyong mga short-term at mga long-term na plano para sa iyong itatayong negosyo. Ito ay makakatulong sa pagihikayat ng mga customers, pagkakaroon ng kita, at pagpapalaki ng negosyo. Ito ay makakatulong upang makapag-predict ng posibleng mga magiging problema ng isang nagsisimulang negosyo. Ang ilang mga problemang ito ay ang pag-secure ng pondo para sa negosyo at ang pag-alam na tamang lugar kung saan itatayo ang negosyo.

Ang common na component ng isang business plan ay ang executive summary, description ng kumpanya, analysis ng market, organization at management, linya ng produkto, marketing, pondo, mga financial projections at ang appendix.

Gawing detalyado ang iyong plano. Maglista ng maliliit na detalye tungkol sa iyong negosyo tulad ng mga detalye tungkol sa mga may-ari nito, mga responsibilidad ng mga empleyado ng kumpanya, klase ng product na iyong i-ooffer sa iyong mga customers, at ang presyo na iyong ilalagay sa iyong mga produkto.

2. Mag-research tungkol sa kompetisyon at alamin ang market kung saan ka lulugar
Para mapalaki mo ang chance ng iyong success sa pagpapatayo ng iyong  negosyo, kailangan mong malaman ang mga produkto at mga serbisyo na magbibigay sayo ng lamang kung ikukumpara sa mga produkto at serbisyo na ipinapaabot ng mga competition mo sa mga customers.

Maaari ding bumisita sa ilang mga aquarium store na kung saan maari kang makapag-obserba ng mga produkto at serbisyo na kanilang ino-offer sa kanilang mga customers.
Isang mainam din na alamin ang mga special offers at mga promos na ibinibigay ng ibang mga aquarium shops. Ang isang halimbawa na lang nito ay ang isang aquarium shop na nag-ooffer ng next-day installation. Ikaw bilang competitor nitong aquarium store ay maari kang mag –offer ng same-day installation.

3. Kumuha ng mga lisenya, permits, certifications at insurance
Mainam na i-accomplish muna ang mga legal requirements sa pagpapatayo ng isang aquarium shop upang hindi na magkaroon ng legal problems na related sa pag-operate ng iyong negosyo.

4. Humanap ng bakanteng store or lote upang itayo ang iyong aquarium shop
Humanap ng lugar kung saan malapit sa iyong competisyon upang maka-take advantage sa foot-traffic na nakukuha ng iyong competitor store.

Kung successful ang store ng iyong competitor ay maaring ang lugar na napili nito ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ito ng madaming customers.

5. Bumili muna ng lahat ng mga gamit na kakailanganin bago magsimula ng operation ng iyong aquarium shop
Mainam na bumili muna ng mga cleaning supplies, bumbilya, at mga cash registers.

Source: https://m.wikihow.com/Start-an-Aquarium-Shop

No comments