Mga Paraan Upang Makapagpatayo ng isang Mini-Grocery Store

Share:

Ang tao ay hindi mabubuhay kung wala ang kanilang basic needs tulad ng shelter at pagkain. Sa isang grocery store, makikita ang napakaraming mga produkto ng magkakaibang brand. Sa isang grocery store makikita ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao tulad ng pagkain. Nasa grocery store din ang ilang mga product para sa personal hygiene, mga produkto para sa gawaing bahay, mga accessories para sa kotse, produkto para sa party needs at kung ano pa.


Ang mga sumusunod ay mga paraan upang makapagpatayo ng isang grocery store:

1. Mag-conduct ng market research
Ang grocery store industry ay may marami na ding mga players. Ilan dito ay mga malalaking kumpanya tulad ng Puregold at Savemore. Dahil dito, mahalaga na makapag-research ka kung ano ang iyong niche market na iyong pagsisilbihan sa iyong lugar.

Ang ilang mga ideas na maaring i-aaply sa pagplano sa kung anong mga produkto ang maaring maibenta sa negosyo ay mga ethnic na pagkain, organic na pagkain, vegan na pagkain, gluten-free na pagkain, frozen na pagkain, at mga pre-made na mga pagkain.

2. Pag-set up ng iyong grocery store
Ang pagpili kung anong type ng negosyo ay importante sa pagsisimula ng isang negosyo. Magdesisyon ka kung Sole Proprietorship (isa ang nagmamay-ari ng negosyo at ang mga utang ng negosyo ay puwedeng isingil sa mga personal na pag-aari ng may-ari), Partnership (Dalawa o higit pa na mga tao ang nagmamay-ari ng isang negosyo at karamihan sa ganitong klase ng negosyo ay liable ang mga partners sa pagkakautang ng negosyo hanggang sa personal assets nila), at ang Limited Partnership ( ay isang type ng partnership na dalawa o higit pa ang owners at ang mga tinatawag na limited partner s nito ay hindi liable sa kahit na anumang pagkakautang ng negosyo).

3. I-accomplish ang mga legal requirements para sa pagpapatayo ng grocery store
Kumuha ng mga permits at mga certifications bago magsimula ng operations ng negosyo upang hindi magkaroon ng mga legal na problema sa hinaharap. Maaring magpatulong sa mga munisipyo ng bawat munisipalidad sa pag-aacomplish ng mga permits at certifications.

4. Humanap  ng best na lokasyon
Importanteng makanap ng lokasyon na naayon sa mga grocery store. Maaring makapagtayo ng grocery store sa mga shopping centers, mga lugar na malapit sa mga restaurants, bakeries, bookstore at iba pa.

5. Pumili ng best na equipment para sa store
Ang minimum na equipment na kailangan ng isa g grocery store ay ang Cash register, freezer at refigerators, Shelves at display cases, at mga carts at baskets.

6. Humanap ng Suppliers
Kailangan mong magkaroon ng reliable at matibay na network sa iyong mga suppliers para makakuha ng mga the best nilang mga paninda. Bumili ng wholesale at ibenta ito ng retail.

7. Advertising para sa iyong grocery
May competition ang mga brands sa tinatawag na item placement. May strategies kung saan inilalagay ang mga produkto. Ang isa ay ang traditional method na kung saan ang mga produktong mabilis mabenta na mga produkto ay inilalagay sa mga bottom shelves.

Source: https://smallbusiness.chron.com/start-up-minigrocery-store-11889.html

No comments