Mga Tips sa Pagpapatayo ng isang Farm Supply Business

Share:

Ang isang farm supply na negosyo ay maaring mag-offer ng mga produktong tulad ng pagkain ng mga baboy, fencing wire, pagkain ng mga ibon, pagkain ng mga aso, pagkain ng mga pusa at pagkain ng mga manok. Maari rin itong magbenta ng mga gamut at vitamins para sa mga hayop.


Ang mga sumusunod ay mga tips sa pagpapatayo ng isang farm supply na negosyo:

1. i-accomplish lahat ng mga papeles na dapat asikasuhin bago magsimula ng iyong business operations

Mainam din na maghire ng isang accountant na madami ng experience sa mga negosyo tulad ng retail at farming. Mainam din na pumili ng organizational structure para sa iyong negosyo, sole proprietorship ba ito na kung saan iisa lang ang magmamay-ari ng negosyo, o partnership ba ito na kung saan may mgakasosyo ka sa negosyo, o isang corporation na kung saan kailangan mo munang gumawa ng articles of incorporation at kumuha ng mga kasama mong tatawagin na mga incorporators. Maari din na komunsulta sa isang commercial insurance na agent na expert sa retail at farming upang mabigyan ng proteksyon ang iyong negosyo sa problema sa utang at risks sa pagpapatayo ng isang negosyo. Iregister din ang negosyo sa BIR upang makakuha ng TIN ng negosyo. Lastly, bumisita sa inyong munisipyo at kumuha ng business permit.

2. Gumawa ng profile ng iyong mga customers.
Alamin ang demographic information ng iyong mga customers. Humanap ng mga statistics tungkol sa income, edad, occupation, at  hobbies ng iyong mga customers. Mainam na alamin ang mga ito upang magkaroon ka ng ideya kung ano ang mga maaring maging needs and wants ng iyong mga customers na maari mong mai-susupply sa kanila.

3. Huwag mahiyang magtanong sa Department of Agriculture office na malapit sa iyong lugar.
Humingi ng impormasyon mula sa Department of Agriculture office na malapit sa iyong lugar at humingi ng mga information tungkol sa bilang at nature ng mga farming operations sa inyong lugar. Humingi din ng data na maaring makatulong sa mga pangunahing pangangailangan ng iyong magiging farming supplies na negosyo.

4. Aralin ang iyong mga magiging competition
Kumuha ng regional map at lagyan ng marka ang mga lugar kung saan ang may mga farming supplies din na negosyo. Simulang lagyan ng marka ang mga independently owned na mga farm supply na tindahan. Isunod ang mga National Farm Supply na mga tindahan. At sa huli ay ang mga tindahan na nagtitinda ng mga paninda para sa home improvements na nag-ooffer din ng mga farm supply na inventory.

5. Pumili ng strategic na location
Pumili ng lokasyon kung saan magiging madali para sa iyong mga target market o customers na matunton o mahanap ang iyong negosyo. Mainam din na ang iyong negosyo ay malapit sa mga national highways. Mainam din na ito ay madaling maabot ng mga malalaking trucks, at trailer trucks. Siguraduhin din na sapat ang space para gawing parking space ng iyong mga customers.

6. Bumili ng wholesale sa mga suppliers
Mainam na bumili ng wholesale sa mga suppliers at ibenta ang mga ito ng retail. The more you buy, the more profits you will get for buying at wholesale price and from selling at retail price.

Source: https://bizfluent.com/how-6394671-start-farm-supply-business.html

No comments