Mga Tips sa Pagpapatayo ng isang Laundry na Negosyo

Share:

Madaming klaseng laundry business ang maaring simulan ng isang Pinoy sa Pilipinas. Depende ito  sa kung magkano ang kaya mong i-invest at kung gaano mo gusto maging involved sa laundry business. Ang kita sa ganitong negosyo ay depende sa pagkokontrol mo ng iyong mga gastusin sa operations tulad ng renta, supplies, pasahod at bayad sa tubig at kuryente. Mainam din na pumili ng tamang equipment. 


Mainam din na kumuha muna ng mga lisensya, permits at ilang  mga legal na papel bago masimulan ang operasyon ng iyong laundry business. Dapat itong gawin upang makapagsimula ka ng maayos sa pagpapatakbo ng iyong laundry business.

Ang mga sumusunod ay ilang mga tips sa pagpapatayo ng isang laundry business:

1. Pumili ng business type
Ang mga type ng laundry business ay dry cleaning business, home-based laundry servicing, coin-operated laundry business, at isang laundry shop. Maari ka ding bumili ng isang negosyo na nag-eexist na. Maari ka ding mag franchise ng isang laundry business at ito ay nagkakahalaga ng 200,000 pesos hanggang 400,000 pesos. Depende pa rin ito kung anong klaseng franchise ang iyong iko-kontrata.

2. Pumili ng Location
Sa pagpili ng location ng iyong laundry business, depende pa rin ito sa type ng laundry business na iyong napili. Kailangan mong maging strategic sa pagpili ng location para sa isang coin operated na laundry business. Sa laundry shop at sa dry cleaning business, kailangan mo ng isang retail location. Mainam na ang size ng shop ay sapat upang ma-accomodate lahat ng mga equipment na iyong bibilhin at mga customers na papasok sa iyong shop. Ang average na space ng isang laundry business na laundry shop at dry cleaning ay 1,500 hanggang 5,000 square feet. Para naman sa isang coin operated na laundry business ang 100 square feet na space ay sapat na.

Para sa mga home-based na laundry business, siguraduhin na may sapat na space sa iyong bahay sa pag-operate ng iyong negosyo.

3. Bumili ng equipment
Ang equipment na iyong bibilhin ay depende pa rin sa kung anong klaseng laundry business ang iyong itatayo. Para sa isang home-based na laundry business, humanap ng washing extractor na naglalaba at nagpapatuyo ng mga labada. Para naman sa laundry shop, bumili ng mga get washers, dryers, plantsa, iron tables, dry cleaning na makinarya, credit card machines at cash register. Para naman sa mga coin-operated na mga laundry businesses, mainam na maghanap din nito online sa eBay at Sulit. Ang halaga ng isang coin-operated na laundry machine ay maaaring umabot sa 100,00 pesos.

4. Kumuha ng mga Empleyado
Hindi na kailangan ng mga empleyado para sa isang home-based laundry business. Sa mga laundry shop at dry cleaning na laundry businesses, mainam na mag-hire ng mga empleyado.

5. Mainam na i-advertise ang iyong mga serbisyo
I-advertise ang iyong mga serbisyo sa paraan ng word-of-mouth, pagbibigay ng mga promotional materials tulad ng flyers at coupons. Maari ring mag advertise sa isang website tulad ng Sulit. Maari kang mag-abot ng mga flyers sa bawat bahay sa iyong lugar.

Source: https://bizfluent.com/how-6961700-start-laundry-business-philippines.html

No comments