Mga Paraan sa Pagpapatayo ng Isang Veterinary Clinic sa Pilipinas

Share:

Ang mga hayop ay madalas na mas mas gusting makasama ng mga Pinoy kaysa ang mga tao. Kaya minsan, ang mga tao ay mas gusto na lang magkaroon ng pets na makakasama nila habambuhay kesa ang kapwa nila tao. Nakakaalis din ng stress ang mga pets. Aso, pusa, daga, isda, at marami pang iba ang mga common na alagang hayop na gusting gustong ampunin at alagaan ng bawat Pilipino.

Kaya sikat na din ang pagkakaroon ng mga negosyo ng mga veterinarian dahil sa laki ng demand sa pag-aalaga ng mga pets at pagkakaroon ng sapat na nutrition at magandang health na mga pets.

Credit Image: http://www.orbus.ca/help-animal-call-veterinarian/

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga paraan sa pagpapatayo ng isang veterinarian clinic:

1. Gumawa ng Business Plan
Ang paggawa ng business plan ay dapat unahin sa pagpapatayo ng isang veterinarian clinic na negosyo. Ang business plan dapat ay may mga details tungkul sa type ng clinic na plano mong i-operate, size ng clinic, mga tauhan na kakailanganing kunin, mga serbisyong i-ooffer sa mga customers, mga marketing plans, mga pagkukuhanan ng pondo para sa negosyo, mga financial projections para sa tatlo hanggang limang taon, at marami pang iba.

2. Gumawa ng isang launch team
Kakailanganin mo ng serbisyo ng isang team ng mga professionalspara buksan ang isang veterinary na clinic. Ang karamihan na nilalapitan ng mga veterinarians para hingian ng tulong ay ang mga accountants, attorneys, mga real estate agents, mga architects, mga financial lenders, at mga marketing representatives.

3. Kumuha ng sapat na pondo sa pagsisimula ng veterinarian clinic na negosyo
Ang isang maliit na veterinarian clinic ay nangangailangan ng sapat na pondo na maaring maggaling mula sa iyong personal na savings ngunit kung kukulangin ang iyong personal savings ay maari ring mag apply ng loans sa mga lending companies o sa mga banko.  Maari ding humingi ng tulong mula sa mga kaibigan, pamilya, investors, at marami pang iba.

4. Pumili ng lokasyon para sa iyong veterinarian clinic
Isang katanungan sa paghahanap ng isang lokasyon ay ang paggawa ng desisyon kung magtatayo ban g veterinarian clinic sa isang building at umupa ng isang commercial space o magpatayo ng sariling building o maliit na clinic sa isang bakanteng lote. Mainam na pag-isipang mabuti ang paggawa ng isang desisyon sa pagpapatayo ng isang clinic. Timbangin ang mga positive at negative sides ng pag-upa ng pwesto sa isang building at alamin din ang mga positive at negative sides sa pagpapatayo ng isang negosyo from scratch pagbili ng isang property at pagpapatayo ng isang bagong building na pagtitirikan ng iyong veterinarian clinic.

5.Kumuha ng mga lisensya t mga permits
Mainam na bago pa man simulant ang pag-operate ng isang veterinarian na business ay dapat mo munang i-accomplish ang lahat ng mga legal requirements upang makapag-operate into legally sa iyong lugar. Kumuha ng business permit at ng iba pang mga kakailanganing lisensya. Sa ganitong paraan, hindi na magkakaroon ng delay sa operations ng isang negosyo habang ito ay nagsisimula nang mag-grow.

Source: https://www.thebalancecareers.com/how-to-start-a-veterinary-practice-125508

No comments